Sandbacka - Strömsbro
Nya bekväma enplans bostadsrättslägenheter med egen tomt

Klyxen Bygg AB kommer att uppföra 21 stycken nya grupphusbostäder i Strömsbro. Området är den öppna ängen som ligger norr om villabebyggelsen på Lägergatan. Området begränsas av Gamla Bönavägen i väster och norr samt Gamla E4 i öster. Norr om området ligger undergången där Gamla Bönavägen går bort mot Lindbackaområdet.

Tomterna görs relativt små och intima med plank som inramning för att få en privat karaktär. Tomtstorlekarna blir preliminärt mellan 500 - 700 kvm. Mot gamla E4 kommer bullerskyddande åtgärder att utföras med bullervall och plank för att klara moderna krav på bullernivå på uteplats och inom lägenheten. I grundutförandet så är lägenheterna 3 RoK på ca 90 kvm i ett plan. Möjlighet kommer att finnas till att bygga till ett sovrum framför vardagsrummet på ca 10 kvm. I detta fall så blir uteplatsen under tak motsvarande yta mindre. Vardagsrummen ligger i en vinkel ut och har direktkontakt med uteplatsen som delvis ligger väderskyddat under tak. Köket ligger i direktkontakt med vardagsrummet och ger ett spännande rumssamband. De bägge sovrummen ligger i huvudbyggnaden där ett av sovrummen läggs in mot den egna gården.

Byggnaderna uppförs med god isolering för att minimera energikostnader. Fasaderna utföres med liggande träpanel som laseras i olika kulörer.

En ny matargata dras in i området som en interngata. Varje lägenhet får en carport och ett uteförråd. Plats för ytterligare bil finns på den egna gården. Bebyggelsen ställs lite förskjutet till varandra för att skapa ett mer spännande gatuperspektiv.

Detaljplan för området kommer att ställas ut i slutet av Januari 2011. Planerad byggstart sommaren 2011. I samband planerad säljstart i vår kommer vi att upprätta Bofakta och redovisa priser, materialval etc lite närmare.

Intresseanmälan kan redan nu göras till Jan Holmgren, Klyxen Bygg AB; 070-692 54 55


(klicka på bilden för större)

(klicka på bilden för större)
© 2009 Copyright Klyxen Bygg AB. 801 06 Gävle. Tomas Holmgren, Tel: 070-672 96 00, tomas@klyxenbygg.se.           Form & Produktion: GävleTidningar AB